Garantie op fietstassen | voorwaarden en procedure

Welke garantie zit er op een fietstas? De precieze garantievoorwaarden verschillen per merk en mogelijk zelfs per model. Fietstas.com beschrijft deze voorwaarden en legt ook de procedure uit. Goed te weten als u voor garantie in aanmerking denkt te komen.

Daarnaast geven we op deze pagina antwoord op de belangrijkste overige vragen rondom garantie op fietstassen. Zoals bijvoorbeeld hoe het werkt met verzenden en retourneren. En binnen welke termijn u uw nieuwe of gerepareerde fietstas kunt verwachten.

Aanspraak maken op garantie? Zo werkt dat op Fietstas.com

Hebt u een fietstas gekocht op onze website? Is er iets mis met het product en denkt u in aanmerking te komen voor garantie? Dan werkt de route daarvoor bij ons als volgt.

 1. Stuur ons een e-mail met daarin de aankoopfactuur
 2. Voeg daarbij, indien mogelijk, een foto van het probleem
 3. Fietstas.com pakt direct het verzoek op.
  We gaan bij de leverancier na of het probleem inderdaad valt onder hun garantievoorwaarden. Zo ja, dan vernemen we van hen wat er gaat gebeuren om het probleem te herstellen. Dit kan reparatie zijn of het leveren van een nieuw identiek of vervangend exemplaar.
 4. We geven, bij gebleken garantie, het adres waarheen u het product kunt sturen.
  U krijgt hiervoor altijd een label voor gratis verzending hiervan.
 5. Na gemiddeld 2-3 weken ontvangt u de nieuwe of herstelde fietstas (gratis) retour.


 

Verschillen in garantievoorwaarden per fietstasmerk

Wat het merk – bij gebleken garantie – doet om de klant alsnog te voorzien van een juist product, zal per fabrikant en situatie verschillen. Deels hangt de oplossing ook af van de aard van de tekortkoming van het product.

Reparatie, herstel of restitutie
De fabrikant kan en mag besluiten het product te repareren hetzij te vervangen door een nieuw exemplaar. Ook behoort restitutie tot de mogelijke oplossingen van de producent.

Beoordeling
Voorop staat dat er altijd eerst een beoordeling plaatsvindt van het probleem en de oorzaak daarvan. Is deze veroorzaakt door een fout in het productieproces of door foutief en/of onzorgvuldig gebruik van de eigenaar? Normaliter zal alleen het eerste voor herstel op basis van garantie in aanmerking komen.

Voorwaarden van Fietstas.com

Een belangrijke voorwaarde die Fietstas.com stelt in relatie tot het eventueel aanspraak maken op garantie en het betalen van de retourkosten, is dat u het verzoek hiertoe eerst aan ons meldt. Ontvangen wij het product retour zonder voorafgaand overleg? Dan kunnen wij de bijgaande verzendkosten (retourkosten) niet voor onze rekening nemen.

De reden hiervan is dat we eerst moeten kunnen bepalen of het geretourneerde product daadwerkelijk valt onder de garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant / leverancier. Ten tweede voorkomen we hiermee onnodig hoge bedragen voor verzending.

Adres voor verzending
Een andere reden waarom we vragen om eerst met ons contact op te nemen, is om te bepalen waarheen het product verzonden moet worden. Mogelijk is dat rechtstreeks naar de leverancier in plaats van naar het adres van Fietstas.com. Een en ander hangt af van de voorwaarden van het merk zelf. Daarnaast zorgt het sturen van een duidelijke foto van het product, inclusief het euvel, in voorkomende gevallen voor een snellere oplossing of vervanging door merk / fabrikant.

Kosten voor verzenden en retourneren van fietstas die onder garantie valt

Komt de defecte fietstas in aanmerking voor reparatie, herstel of vervanging door een nieuw exemplaar, vallend onder de garantie? Dan zorgen wij voor een label voor gratis verzending hiervan naar het van toepassing zijnde adres. Stuur het product dus niet zelf terug zonder voorafgaand overleg (want dan zijn de verzendkosten voor u). Vanzelfsprekend ontvangt u het herstelde of nieuwe product eveneens gratis retour.


Kortom, neem bij een schijnbaar probleem met de fietstas te allen tijde éérst contact met ons op om te horen wat de precieze vervolgprocedure is. Deze hangt mede af van de garantievoorwaarden van de leverancier.


Binnen welke termijn ontvang ik mijn nieuwe of gerepareerde fietstas?

Hoe lang het duurt voordat u een nieuwe of herstelde / gerepareerde fietstas ontvangt die onder garantie valt, is niet met zekerheid te zeggen. Die termijn hangt mede af van de procedure van garantieafhandeling van de fabrikant / leverancier. Aan onze kant zullen we altijd direct de afhandeling van de garantie in werking stellen. Tevens zorgen wij, nadat we het nieuwe of herstelde product van de producent retour hebben ontvangen, normaal gesproken nog diezelfde dag voor de verdere verzending ervan naar uw adres.

Twee tot drie weken
Houd er in algemene zin rekening mee dat de tijd tot het retour ontvangen van het nieuwe of herstelde product zo’n twee tot drie weken kan zijn.

Officiële bepalingen rondom garantie

Zie ook het hiernavolgende Artikel 10 - Conformiteit en Garantie zoals te vinden op onze pagina met Algemene Voorwaarden.

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 • De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

Tip: gooi het product dat in uw ogen niet voldoet nooit alvast weg! Want daarmee raakt u ook het recht op eventuele garantie kwijt. Zonder bewijs van product en de betreffende tekortkoming ervan is restitutie of afhandeling onder garantievoorwaarden niet mogelijk.


De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Garantievoorwaarden per merk en producent

Zoals vermeld kunnen de garantievoorwaarden met bijbehorende procedure van een fietstas (en gerelateerde producten) verschillen per producent. Van meerdere merken vatten we deze hierbij alvast samen. Let wel: neem ongeacht het merk fietstas bij een (ogenschijnlijke) onvolkomenheid altijd eerst contact met ons op.


Garantievoorwaarden fietstas Ortlieb

Vanwege de lange levensduur zit er op Ortlieb-producten maar liefst 5 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. Deze garantie geldt zowel voor de gebruikte materialen als voor de fabricage. Reserveonderdelen voor een product blijven ten minste 10 jaar na de release van een nieuw product beschikbaar. Als er toch iets stuk is of versleten, kan dit vaak ook probleemloos gerepareerd worden. Defecte onderdelen kunnen gemakkelijk worden vervangen, zoals gespen, haken, riemen, banden en andere producten op deze pagina.

Buiten garantie? Eenvoudig zelf repareren
Gaten kunnen worden gerepareerd zodat bijvoorbeeld een Ortlieb fietstas weer waterproof is. Voor reparaties die Ortlieb uitvoert, geldt een garantieperiode van één jaar. Schaafplekken, gaten en scheuren veroorzaakt door eigen schuld, vallen niet onder de garantietermijn van 5 jaar, maar kunnen meestal wél goed gerepareerd worden. Meer informatie en de 4 stappen binnen de Ortlieb garantieprocedure leest u hier.

 


Garantievoorwaarden fietstas Vaude

Vaude levert standaard 2 jaar garantie, op alle tassen, inclusief de ritsen. De garantie geldt voor eventuele materiaalfouten en productiefouten – dus buiten uw schuld om. Beschadigingen vanwege foutief of onzorgvuldig gebruik vallen logischerwijs niet binnen de garantie. Is de fietstas van Vaude gemaakt in Duitsland (‘Made in Germany’)? Dan geldt (maar liefst) een garantietermijn van 5 jaar.


Garantievoorwaarden fietstas Basil

Basil heeft voor zijn producten de wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Op de Basil Kavan Eco classic fietstassen ontvangt u 10 jaar garantie op de productie- en materiaalfouten. Let op: op de rotan en wilgentenen manden geven zij geen garantie op het materiaal. Dit zijn namelijk echte natuurproducten, en daarmee extra gevoelig voor weersinvloeden. Staat de (fiets)mand langdurig in de schaduw en regen? Dan kan er groene aanslag ontstaan, bovendien vergaat de mand dan sneller. Staat de mand te lang in de felle zon? Dan wordt dit natuurmateriaal broos. Wel geeft Basil bij dit type product garantie op het vlechtwerk en de constructie.


Garantievoorwaarden fietstas Thule

Thule biedt een uitgebreide garantie, zo is ook te lezen op de garantiepagina van Thule. De Thule garantie dekt elk defect van en elke schade aan uw Thule product. Zelfs schade die veroorzaakt is door normale slijtage of door de natuurlijke verkleuring van materialen gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Thule behoudt zich daarbij het recht voor om het artikel te repareren, te vervangen als de schade of het defect niet kan worden gerepareerd of om een vergelijkbaar product met een vergelijkbare waarde aan te bieden. De Thule garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van omstandigheden waarover Thule geen controle heeft.

 

Garantievoorwaarden fietstas Willex

Willex biedt in elk geval 24 maanden garantie. Clips, ritsen en accessoires zijn soms uitgesloten van garantie. Voor meer informatie, neem contact op met Fietstas.com.

 

Garantie op fietstassen | voorwaarden en procedure