Fietsvisie 2040: fietsgeluk voor iedereen

  • Geplaatst op
Fietsvisie 2040: fietsgeluk voor iedereen

Fietsgeluk voor iedereen, dat is het doel van de Fietsersbond zoals gesteld in hun Fietsvisie 2040. In het plan wordt het belang van de fiets voor een gezond, veilig en leefbaar Nederland benadrukt én aandacht besteed aan hoe we hier met z'n allen voor kunnen zorgen.

Fietsen maakt gelukkig, aldus de Fietsersbond. Daarom is het volgens hen van groot belang dat Nederland in de toekomst nog beter is toegespitst op het gebruik van de fiets. Volgens de bond zal het gebruik van de fiets toe blijven nemen, met name in de stad. In hun Fietsvisie 2040 stelt de Fietsersbond dat er een aantal structurele aanpassingen nodig zijn om het groeiende fietsverkeer in goede banen te leiden en zo het collectieve fietsgeluk veilig te stellen.

 

De Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond rust op vier pijlers: Mobiliteit, Ruimte en Leefbaarheid, Fietsgeluk en Gezondheid & Veiligheid. Deze vier pijlers zijn doorvertaald in een aantal doelstellingen die fietsen aantrekkelijk én veilig moeten maken voor iedereen. In het plan is onder andere aandacht voor de fietsinfrastructuur maar ook voor fietsgedrag en fietsveiligheid.

 

De fiets als hét vervoersmiddel in de stad
Volgens de Fietsersbond is de fiets, samen met het ov, hét vervoersmiddel om steden in de toekomst leefbaar te houden. Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, zegt in Go!Mobility Magazine dat de bond daarom drie routenetwerken heeft ontworpen voor alle grote steden. Deze infrastructuur maakt het mogelijk voor rustige, gemiddelde en snelle fietsers om zonder hinder van elkaar gebruik te maken van de fietspaden in en om de stad. Dit moet de fietsstroom bevorderen én de veiligheid verbeteren.

 

De maatschappelijke voordelen van fietsen
In de Fietsvisie is behalve aandacht voor bereikbaarheid en veiligheid ook aandacht voor andere belangrijke maatschappelijke aspecten van fietsen. Denk hierbij aan de positieve invloed van fietsen op het milieu en het belang van fietsen voor de gezondheid. De bond onderstreept met name ook het belang om kinderen kennis te laten maken met de fiets. Dit heeft niet alleen gezondheidsvoordelen, maar bevordert ook hun verkeerservaring en verkeersinzicht.